Cultuur voor iedereen

Maastricht aan Zee 2019 © Hans van Eijsden

Onze missie

Tout Maastricht staat voor het recht van iedereen op deelname aan kunst en cultuur. Als innovator en coproducent leveren wij waarde op het snijvlak van de brede culturele infrastructuur enerzijds en sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en stadsontwikkeling anderzijds. Een netwerkorganisatie, projectbureau en expertiseplatform voor brede cultuurparticipatie in stad, stedelijke regio en Euregio Maas-Rijn. 

Lees meer

Tout Maastricht presenteert
'Maastricht. Be Bold!'
 

Levensverhalen van senioren
en een oproep aan de stad.

 

Lees meer

Werkwijze

Als kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie werken wij nooit alleen. Wij verbinden opdrachtgevers, partners, creatieven en doelgroepen met elkaar. Innovatieve projecten proberen we steeds duurzaam te verankeren bij partners, zodat wij een flexibele innovatiekracht kunnen blijven.

Als projectbureau initieert Tout Maastricht innovatieve projecten voor cultuurparticipatie. Soms ligt het initiatief bij partners die ons als ervaren coproducent betrekken, soms nemen we zelf het initiatief. Onze projecten zijn altijd cross-sectoraal: cultuur en welzijn, cultuur en zorg, cultuur en onderwijs, enzovoorts.

Tout Maastricht is een expertise-platform voor brede cultuurparticipatie. We kennen de betrokken sectoren als geen ander. Regelmatig doen wij onderzoek. We volgen de lokale, regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen we blijven innoveren, adviseren en lobbyen voor bredere toegang tot het culturele leven voor iedereen.

Team Tout Maastricht

 

Bekijk het team