Cultuur voor iedereen

2011-2019

Maastricht aan Zee 2019 © Hans van Eijsden

Wij zijn gestopt

Met de afronding van de laatste programmaperiode 2015–2019 heeft stichting Tout Maastricht haar werkzaamheden per 1 januari 2020 helaas moeten beëindigen.

We kijken terug op een succesvolle en waardevolle periode waarin we dankzij het Elisabeth Strouven Fonds, de gemeente Maastricht en vele andere organisaties een wezenlijke bijdrage hebben mogen leveren aan het bevorderen van de cultuurparticipatie in Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Echter, zonder basissteun van de gemeente waar wij geworteld zijn, heeft Tout Maastricht geen bestaansrecht. Die steun om op de ingeslagen weg verder te gaan is er niet gekomen.

Wij zijn trots op alle medewerkers, partners en vrijwilligers waarmee we de afgelopen jaren duizenden mensen hebben kunnen betrekken bij de waarde van kunst en cultuur. Juist ook kwetsbare mensen. Honderden projecten hebben we opgezet in de afgelopen negen jaar, voor uiteenlopende doelgroepen. Sommigen zijn mislukt of onvoldoende van de grond gekomen. Zo gaat dat bij een publiek-privaat experiment. Maar de meeste waren succesvol en veel projecten hebben we kunnen verduurzamen met, en bij onze gewaardeerde partners.

Iedereen heeft hard gewerkt voor het goede doel. We kunnen dan ook alleen maar afsluiten in dankbaarheid. Dank aan de belangrijkste financier en pleitbezorger voor deze aanpak: het Elisabeth Strouven Fonds. Maar ook dank aan de gemeente Maastricht voor de geboden kansen. Dank aan alle andere publieke en private financiers. Dank aan de donateurs en sponsors. Dank aan alle partners en relaties voor het vertrouwen. Kortom: dank aan alle betrokkenen!

Wij wensen de organisaties die verder aan de slag gaan met de zeer belangrijke taak van het bevorderen van de deelname voor iedereen aan het culturele leven veel succes.

Team Tout Maastricht