Veelgestelde vragen

Wat moet ik met de papieren vragenlijst doen?

Bent u 18 jaar en ouder en heeft een persoonlijke brief ontvangen? Dan heeft u de keuze om de vragenlijst op internet of middels de bijgesloten papieren vragenlijst in te vullen. De versies zijn gelijk aan elkaar. Indien uw voorkeur er naar uitgaat om de papieren vragenlijst in te vullen, dan hoeft u de vragenlijst niet ook nog eens op internet in te vullen. Stuur de ingevulde vragenlijst retour in de bijgesloten antwoordenveloppe. Een postzegel is niet nodig. Research 2Evolve, een onafhankelijk extern onderzoeksbureau, verwerkt de antwoorden. Indien u de vragenlijst online invult, kunt u de papieren vragenlijst weggooien.

Ik kan de vragenlijst niet vinden op internet

Heeft u een persoonlijke brief ontvangen per post en wilt u de vragenlijst online invullen? Typ het vermelde webadres rechtstreeks in de adresbalk in van uw internetbrowser. Zoeken via Google of een andere zoekmachine werkt niet. Lukt het nog steeds niet? Stuur een e-mail naar servicedesk@r2e.nl.

Ik kan niet inloggen

Heeft u een persoonlijke brief ontvangen per post en wilt u de vragenlijst online invullen? U moet bij het invullen van uw inlogcode rekening houden met het gebruik van kleine en hoofdletters. U moet deze exact hetzelfde overtypen om te kunnen inloggen. Lukt het nog steeds niet? Stuur een e-mail naar servicedesk@r2e.nl.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Bij dit onderzoek is een willekeurige groep inwoners van Maastricht geselecteerd uit de zogenaamde ‘basisregistratie personen’. Als u tot de groep inwoners behoort waaruit de selectie is gemaakt, kan het zijn dat u in de steekproef terecht bent gekomen. Zo komen we aan de namen en adressen van de inwoners die een persoonlijk brief hebben ontvangen. Dat is dus toeval. Deze willekeurige selectie is een goede vertegenwoordiging van alle inwoners van Maastricht op basis van geslacht, leeftijd en naar geografische spreiding. Het is mogelijk dat er meerdere personen per huishouden een brief ontvangen.

Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon die bovenaan de brief staat. Of dat iemand anders namens deze persoon de vragenlijst invult. Het is niet de bedoeling dat iemand anders de vragenlijst namens zichzelf invult.

Moet ik de vragenlijst invullen?

We vinden het fijn als u de vragenlijst wilt invullen. Uw antwoorden en die van andere inwoners van Maastricht zijn bijzonder waardevol en van groot belang. Maar het is natuurlijk niet verplicht.

Is het onderzoek anoniem?

We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw antwoorden. We garanderen anonimiteit doordat de antwoorden die u in een vragenlijst geeft, nooit worden gekoppeld aan uw naam of adres. Wij gebruiken de namen- en adressenbestanden uitsluitend voor het versturen van vragenlijsten en eventuele herinneringen. Daarbij geeft het ons inzicht in de geografische spreiding van de personen uit de steekproef en stelt het ons in staat de resultaten op stadsdeel-/wijkniveau weer te geven. De namen- en adressenbestanden worden na afloop van de onderzoekstermijn vernietigd. Ook zullen wij nooit gegevens publiceren of aan de betrokken partijen/derden geven die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Wat wordt met de resultaten van het onderzoek gedaan?

De resultaten van het onderzoek zijn vanaf begin 2018 voor iedereen toegankelijk. Zowel digitaal, o.a. op deze webpagina, als in een gedrukte publicatie (vanaf juli 2018 beschikbaar). Het biedt alle betrokkenen en daarmee de hele stad inzicht voor de toekomst. Zodat vraag en aanbod in stad en regio beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u hieraan bij. Antwoorden op vragen zijn bijzonder waardevol en van groot belang. Niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, instellingen, cultuurmakers en verenigingen.

Wat wordt er (nog) niet met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Het onderzoek is zo opgesteld dat de Maastrichtse data te vergelijken zijn met landelijke data en gegevens van andere steden en regio’s. Dat wordt echter niet meteen na afloop van het onderzoek of in de publicatie gedaan. De publicatie behelst enkel een weergave van de resultaten. Uitsluitend een presentatie van feiten en cijfers, zonder interpretaties of conclusies. Uiteraard kunnen met de resultaten en gegevens wel vervolgonderzoeken worden gedaan.

Ik wil geen vragenlijst ontvangen

Wilt u in de toekomst niet (meer) via de post benaderd worden voor onderzoeken van de gemeente Maastricht of van andere partijen die gebruik maken van de basisregistratie personen? Dit kan door het aanvragen van geheimhouding. Personen die geheimhouding aanvragen worden niet (meer) benaderd. Zie voor meer informatie over geheimhouding:

https://www.gemeentemaastricht.nl/product/geheimho...

Onderzoek.png

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met stichting Tout Maastricht via 043-8527053 of info@toutmaastricht.nl.