Onze missie

Tout Maastricht is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die deelname aan het culturele leven voor iedereen wil bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat grote groepen mensen nog aan de zijlijn staan. Vaak zijn dat de meer kwetsbare groepen. 

Deelname aan het culturele leven is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, het stimuleert ook de ontwikkeling van eenentwintigste-eeuwse vaardigheden zoals verbeeldingskracht, ondernemingszin en creativiteit. Vaardigheden die steeds belangrijker worden in een snel veranderende wereld.
Crucialer nog, deelname aan kunst en cultuur voor iedereen biedt gemeenschappen en de samenleving als geheel de broodnodige creativiteit om met verschillen om te gaan. Maar de eigen waarde van kunst en cultuur staat natuurlijk ook op zichzelf en is er voor iedereen.

De organisatie focust op het aanboren, verbinden en kansen bieden voor nieuwe, soms onvermoede doelgroepen. Daarbij zoeken we steeds naar vernieuwende concepten, organiseren we projecten die laten zien hoe het anders kan en verankeren we de succesvolle projecten met en bij partnerorganisaties. Tout Maastricht stimuleert nieuwe verbindingen tussen de cultuursector en andere maatschappelijke sectoren. Daarnaast draagt de organisatie proactief bij aan de doelstelling van vele lokale en regionale culturele instellingen bij hun zoektocht naar relevantie voor de samenleving en het bereiken van nieuw publiek en participanten.

Samengevat heeft Stichting Tout Maastricht als statutair doel:

  1. het bevorderen en vergroten van de participatie aan kunst en cultuur in de Euregio Maas-Rijn, waarbij de stichting zich in het bijzonder richt op de gemeente Maastricht en haar inwoners;
  2. het geven van betekenis aan creativiteit in het dagelijkse samenleven in de Euregio Maas-Rijn en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

    De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting hanteert het Raad van Toezicht model en heeft één directeur-bestuurder. De stichting volgt de Governance Code Cultuur.
image-2019-06-10 (4).jpg
image-2019-06-04 (3).jpg
image-2019-06-11 (25).jpg
FABRICAGE_2017_VERKLEIND_05 (1).jpg