Werkwijze

Als kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie werken wij nooit alleen. Wij verbinden opdrachtgevers, partners, creatieven en doelgroepen met elkaar. Innovatieve projecten proberen we steeds duurzaam te verankeren bij partners, zodat wij een flexibele innovatiekracht kunnen blijven.


Als projectbureau initieert Tout Maastricht innovatieve projecten voor cultuurparticipatie. Soms ligt het initiatief bij partners die ons als ervaren coproducent betrekken, soms nemen we zelf het initiatief.  Onze projecten zijn altijd cross-sectoraal: cultuur en welzijn, cultuur en zorg, cultuur en onderwijs, enzovoorts.


Tout Maastricht is een expertise-platform voor brede cultuurparticipatie. We kennen de betrokken sectoren als geen ander. We volgen de lokale, regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen op de voet. Zo kunnen we blijven innoveren, adviseren en lobbyen voor bredere toegang tot het culturele leven voor iedereen.


Tout Maastricht wordt gefinancierd door het Elisabeth Strouven Fonds, door de gemeente Maastricht en door projectfinanciering per project. Daarnaast werken wij vaak in opdracht van partners. Wilt u financieel bijdragen aan onze missie? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Ons werkgebied is vooral de stad Maastricht en omgeving, maar in nadrukkelijke samenwerking met de stedelijke regio Zuid-Limburg (Heerlen, Parkstad, Sittard-Geleen, Heuvelland en Maastricht). Ook organiseren we regelmatig projecten en kennisuitwisseling met partnersteden binnen de Euregio Maas-Rijn.

We hebben een klein, maar breed inzetbaar team van ervaren krachten in de sector. Zowel als het gaat om projectuitvoering als om innovatie, netwerk en expertise. Op projectbasis wordt het vaste team uitgebreid met vrijwilligers, freelancers en stagiaires. Als u mee wilt doen, neem dan contact met ons op.

Governance Code Cultuur

Stichting Tout Maastricht hanteert het Raad van Toezicht model en heeft één directeur-bestuurder. De stichting volgt de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht:
Voorzitter: J.H.M. (Han) Berghs
Lid: D.J. (Ike) Dubois - Kamphof
Lid: C. (Chris) Kuijpers

Directeur - bestuurder:
J.J. (Jaap) van Royen


 

Governance Code Cultuur.jpg